O nás

Kontakty


Peter Bialoň 0907547358   vybavovanie objednávok

email: bogoautomoto@gmail.com

František Gajdoš 0905488722  technická podpora

email: bogoautomoto@gmail.com

Bankové spojenie (informácie pre úhradu pre Slovenskú republiku :
Peňažný ústav: Prima Banka 
IBAN: SK34 5600 0000 0049 2821 3001


Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
T: 046/5422 771
F: 046/5420 685


Vážení zákazníci,

na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru je možné si dohodnúť

návštevu v sídle spoločnosti, alebo vyzdvihnutie tovaru od pondelka do piatku.


ZápisZapísaná na Trenčín, odd. Sro, vl.č.35272/R